Projekt ZORA - Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine
Projekt ZORA
Začeli smo z izvajanjem Projekta ZORA - Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine, ki je financiran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma.

Potekal bo do decembra 2016. V tem času bomo otrokom in mladostnikom, vodenim na našem Inštitutu, omogočali brezplačne individualne in skupinske terapevtske obravnave. Več o dejavnostih, ki jih ponujamo, si lahko preberete s klikom na spodnjo povezavo, dogajanje pa lahko redno spremljate tudi preko FB strani.

Dokumentarni posnetek naših brezplačnih dejavnosti, ki jih ponujamo v okviru evropskega projekta


Inštitut za avtizem in sorodne motnje je privatni nepridobitni zavod, ki je bil ustanovljen leta 2006. Poslanstvo inštituta je celostna skrb za osebe z avtizmom in njihove družine na zdravstvenem, izobraževalnem in socialnem področju. Cilj našega prizadevanja je razvoj diagnostike, terapevtskih pristopov, specifičnih izobraževalnih in socialnih programov, ki bi zadostili potrebam teh oseb in njihovih družin. Hkrati si prizadevamo dvigovati zavedanje strokovne in laične javnosti, nuditi izobraževanje strokovnjakom in staršem ter spodbujati raziskovanje na področju avtizma.