asist. Ana Bezenšek

prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike


Formalna izobrazba

 • 2013 → doktorski študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani s področja Izobraževanja učiteljev in edukacijske vede, smer specialna in rehabilitacijska pedagogika
 • 2011 diploma Pedagoške fakultete v Ljubljani, Odd. za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

Dodatna strokovna izobraževanja s področja vedenjskega pristopa

 • 2010-2011 izobraževanja in delo tutorja na področju ABA (Applied Behavioral Analysis) terapije (Jodie Watson, BCBA)
 • gostovanje na tujih institucijah (Treehouse school - Ambitious about autism; The Pears National Centre for Autism Education; Queensmill School; Rainbow School)
 • 2 dnevni seminar: Uvod v ABA (UK-YAP, Slovenija)
 • večletno klinično delo pod supervizijo (Threehouse school, Ambitious about autism)

Druga dodatna strokovna izobraževanja

 • 2011 strokovna konferenca z naslovom Razvijanje socialnih in čustvenih strategij pri otroku z avtizmom s strani predavateljice Mateje Kotnik
 • 2012 mednarodni seminar Diagnostika in obravnava odraslih oseb z avtizmom in aspergerjevim sindromom s strani predavateljice dr. Isabelle Henault
 • 2-dnevni seminar s področja razvojnega pristopa DIR/Floortime s strani predavateljev Jake Greenspan in Tim Bleecker
 • konferenca pod okriljem Javnega zavoda za usposabljanje Janeza Levca s strani predavatelja Tonya Attwooda
 • 2016 seminar o vedenjskih izbruhih otrok z avtizmom in njihovi obravnavi pod okriljem Izobraževalnega centra Pika – dr. Branka D. Jurišić
 • 2016 2-dnevni seminar z naslovom Strukturirano poučevanje oseb z motnjami avtističnega spektra po modelu TEACCH s predavateljema Lee M. Marcusom – TEACCH Autism Program in Janet Martin – Chapel Hill TEACCH Center
 • 2017 XXV. Izobraževalni dnevi z osrednjo temo Aktualne vsebine s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike

Pridobljene licence

 • licenca za klinično izvajanje podporne nadomestne komunikacije PECS I.
 • licenca za klinično izvajanje podporne nadomestne komunikacije PECS II
 • licenca za izvajanje Early Bird - edukativno podporne skupine staršev otrok z MAS (Early Bird centre, South Yorkshire, England)

Predavateljske izkušnje

 • zunanja sodelavka na Pef Lj, izvoljena v naziv asistentke za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike
 • drugo (izobraževanje staršev in strokovnih delavcev na šolah in vrtcih; podiplomski tečaj iz otroške in razvojne nevrologije PTON III na Pediatrični kliniki; usposabljanje spremljevalcev in osebnih asistentov otrok in odraslih oseb s spektroavtistično motnjo; seminar o avtizmu za ravnatelje in svetovalne delavce osnovni šol Slovenije)

Sodelovanje na mednarodnih znanstvenih konferencah in simpozijih

 • 2012 mednarodni seminar: From diagnosis to early intervention in children with autism spectrum disorders, Inštitut za avtizem in sorodne motnje
 • 2015 simpozij ob 10. obletnici ambulantne obravnave otrok in mladostnikov z avtizmom v Sloveniji: Avtizem - Od diagnostike k terapiji, Inštitut za avtizem in sorodne motnje
 • 2015 3. mednarodna znanstvena koferenca z naslovom Za človeka gre, Alma Mater Europaea Inštitut za avtizem in sorodne motnje
 • 2016 mednarodna znanstvena konferenca Avtizem: Izzivi za prihodnost, Inštitut za avtizem in sorodne motnje
 • 2016 4. mednarodna znanstvena koferenca z naslovom Za človeka gre: Družba in znanost v celostni skrbi za človeka, Alma Mater Europaea
 • 2016 XI Autism – Europe International Congress
 • 2017 5. mednarodna znanstvena koferenca z naslovom Za človeka gre: Interdisiplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov, Alma Mater Europaea

Delovne izkušnje

 • 2007 - 2010 organizatorka in vodja programa na doživljajskih taborih za osebe z motnjo v duševnem razvoju v okviru Zveze Sožitje
 • 2010 - 2011 izobraževanje in delo asistentke na področju ABA (Applied Behavioral Analysis) terapije
 • 2011 - 2013 Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika Ljubljana
 • 2013 → Inštitut za avtizem in sorodne motnje

Kontakt

Dosegljivi smo ob torkih in četrtkih od 8. do 12. ure ter ob sredah od 12. do 16. ure na telefonski številki 01 33 02 455 in na elektronskem naslovu info@instavtizem.org