Delo - Sobotna priloga 2013
dr. Marta Macedoni-Lukšič, dr.med.

Stopenjska obravnava otrok s spektroavtističnimi motnjami

S pomočjo ugotovitev prospektivnih študij na področju zgodnjih kliničnih znakov spektroavtističnih motenj (SAM), lahko postavimo sum na te razvojne motnje prej kot v preteklosti.

Vloga pediatra na primarni ravni je, da je na te znake pozoren in ob sumu na SAM usmeri otroka v nadaljnjo diagnostiko. V rokah ima neprecenljivo orodje pogostega in stalnega preventivnega spremljanja otroka v prvih dveh letih. Na sekundarni ravni naj bi otrok imel v okviru multidisciplinarnega tima narejene presejalne teste na SAM, nadaljnjo razvojno, osnovno nevrološko in psihološko diagnostiko. V primeru, da imajo strokovnjaki dovolj izkušenj in znanja ter možnost za uporabo dodatnih diagnostičnih preizkusov, ki so danes strokovni standard na tem področju, se lahko diagnostika na tej ravni zaključi. V nasprotnem primeru se otroka usmeri na terciarno raven, kjer deluje specializiran tim za SAM. Poleg usklajenega delovanja različnih strokovnjakov na področju zdravstva, je za optimalno in celostno obravnavo otrok s SAM ključno povezovanje in sodelovanje s strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja.

Celotno besedilo

Kontakt

Dosegljivi smo ob torkih in četrtkih od 8. do 12. ure ter ob sredah od 12. do 16. ure na telefonski številki 01 33 02 455 in na elektronskem naslovu info@instavtizem.org