Aktualno
Inštitut za avtizem in sorodnje motnje
Projekt ZORA
Projekt ZORA - Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine


Inštitut za avtizem Ljubljana je privatni nepridobitni zavod, ki je bil ustanovljen leta 2006. Poslanstvo inštituta je celostna skrb za osebe z avtizmom in njihove družine na zdravstvenem, izobraževalnem in socialnem področju. Cilj našega prizadevanja je razvoj diagnostike, terapevtskih pristopov, specifičnih izobraževalnih in socialnih programov, ki bi zadostili potrebam teh oseb in njihovih družin. Hkrati si prizadevamo dvigovati zavedanje strokovne in laične javnosti, nuditi izobraževanje strokovnjakom in staršem ter spodbujati raziskovanje na področju avtizma.