asist. Ana Bezenšek

prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike


Formalna izobrazba

 • 2013 → doktorski študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani s področja Izobraževanja učiteljev in edukacijske vede, smer specialna in rehabilitacijska pedagogika
 • 2011 diploma Pedagoške fakultete v Ljubljani, Odd. za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

Dodatna strokovna izobraževanja s področja vedenjskega pristopa

 • 2010-2011 izobraževanja in delo tutorja na področju ABA (Applied Behavioral Analysis) terapije (Jodie Watson, BCBA)
 • gostovanje na tujih institucijah (Treehouse school - Ambitious about autism; The Pears National Centre for Autism Education; Queensmill School; Rainbow School)
 • 2 dnevni seminar: Uvod v ABA (UK-YAP, Slovenija)
 • večletno klinično delo pod supervizijo (Threehouse school, Ambitious about autism)

Druga dodatna strokovna izobraževanja

 • 2011 strokovna konferenca z naslovom Razvijanje socialnih in čustvenih strategij pri otroku z avtizmom s strani predavateljice Mateje Kotnik
 • 2012 mednarodni seminar Diagnostika in obravnava odraslih oseb z avtizmom in aspergerjevim sindromom s strani predavateljice dr. Isabelle Henault
 • 2-dnevni seminar s področja razvojnega pristopa DIR/Floortime s strani predavateljev Jake Greenspan in Tim Bleecker
 • konferenca pod okriljem Javnega zavoda za usposabljanje Janeza Levca s strani predavatelja Tonya Attwooda
 • 2016 seminar o vedenjskih izbruhih otrok z avtizmom in njihovi obravnavi pod okriljem Izobraževalnega centra Pika – dr. Branka D. Jurišić
 • 2016 2-dnevni seminar z naslovom Strukturirano poučevanje oseb z motnjami avtističnega spektra po modelu TEACCH s predavateljema Lee M. Marcusom – TEACCH Autism Program in Janet Martin – Chapel Hill TEACCH Center
 • 2017 XXV. Izobraževalni dnevi z osrednjo temo Aktualne vsebine s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike

Pridobljene licence

 • licenca za klinično izvajanje podporne nadomestne komunikacije PECS I.
 • licenca za klinično izvajanje podporne nadomestne komunikacije PECS II
 • licenca za izvajanje Early Bird - edukativno podporne skupine staršev otrok z MAS (Early Bird centre, South Yorkshire, England)

Predavateljske izkušnje

 • zunanja sodelavka na Pef Lj, izvoljena v naziv asistentke za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike
 • drugo (izobraževanje staršev in strokovnih delavcev na šolah in vrtcih; podiplomski tečaj iz otroške in razvojne nevrologije PTON III na Pediatrični kliniki; usposabljanje spremljevalcev in osebnih asistentov otrok in odraslih oseb s spektroavtistično motnjo; seminar o avtizmu za ravnatelje in svetovalne delavce osnovni šol Slovenije)

Sodelovanje na mednarodnih znanstvenih konferencah in simpozijih

 • 2012 mednarodni seminar: From diagnosis to early intervention in children with autism spectrum disorders, Inštitut za avtizem in sorodne motnje
 • 2015 simpozij ob 10. obletnici ambulantne obravnave otrok in mladostnikov z avtizmom v Sloveniji: Avtizem - Od diagnostike k terapiji, Inštitut za avtizem in sorodne motnje
 • 2015 3. mednarodna znanstvena koferenca z naslovom Za človeka gre, Alma Mater Europaea Inštitut za avtizem in sorodne motnje
 • 2016 mednarodna znanstvena konferenca Avtizem: Izzivi za prihodnost, Inštitut za avtizem in sorodne motnje
 • 2016 4. mednarodna znanstvena koferenca z naslovom Za človeka gre: Družba in znanost v celostni skrbi za človeka, Alma Mater Europaea
 • 2016 XI Autism – Europe International Congress
 • 2017 5. mednarodna znanstvena koferenca z naslovom Za človeka gre: Interdisiplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov, Alma Mater Europaea

Delovne izkušnje

 • 2007 - 2010 organizatorka in vodja programa na doživljajskih taborih za osebe z motnjo v duševnem razvoju v okviru Zveze Sožitje
 • 2010 - 2011 izobraževanje in delo asistentke na področju ABA (Applied Behavioral Analysis) terapije
 • 2011 - 2013 Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika Ljubljana
 • 2013 → Inštitut za avtizem in sorodne motnje

Kontakt

Dosegljivi smo ob torkih od 8:30 do 12:30 ure ter ob sredah od 12. do 16. ure na telefonski številki 059 831 179 in na elektronskem naslovu info@instavtizem.org