Derčevi dnevi 2012
dr. Marta Macedoni-Lukšič, dr.med.

Epilepsija in avtizem

Med otroci z avtizmom je pomembno večja pogostnost epilepsije v primerjavi s splošno populacijo.

Raziskovanje odnosa med avtizmom in epilepsijo je pomembno tako za boljše poznavanje pomembnih etiopatogenetskih mehanizmov kot tudi zaradi pomembnega vpliva na življenje bolnikov. V Sloveniji smo v zadnjih nekaj letih razvili interdisciplinarni in celostni pristop pri obravnavi otrok z avtizmom, kjer poleg ožjega razvojno-nevrološkega vidika upoštevamo tudi širši - pedopsihiatrični, psihološki, pedagoški in socialni. Ta pristop se je pokazal kot izredno pozitiven in toliko bolj imajo od njega koristi najšibkejši, med njimi tudi otroci, ki imajo avtizmu pridruženo epilepsijo. Glede na zahtevno subspecialistično področje sodijo ti otroci v obravnavo na Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike.

Celotno besedilo

Kontakt

Dosegljivi smo ob torkih od 8:30 do 12:30 ure ter ob sredah od 12. do 16. ure na telefonski številki 059 831 179 in na elektronskem naslovu info@instavtizem.org