Delo - Sobotna priloga 2013
dr. Marta Macedoni-Lukšič, dr.med.

Stopenjska obravnava otrok s spektroavtističnimi motnjami

S pomočjo ugotovitev prospektivnih študij na področju zgodnjih kliničnih znakov spektroavtističnih motenj (SAM), lahko postavimo sum na te razvojne motnje prej kot v preteklosti.

Vloga pediatra na primarni ravni je, da je na te znake pozoren in ob sumu na SAM usmeri otroka v nadaljnjo diagnostiko. V rokah ima neprecenljivo orodje pogostega in stalnega preventivnega spremljanja otroka v prvih dveh letih. Na sekundarni ravni naj bi otrok imel v okviru multidisciplinarnega tima narejene presejalne teste na SAM, nadaljnjo razvojno, osnovno nevrološko in psihološko diagnostiko. V primeru, da imajo strokovnjaki dovolj izkušenj in znanja ter možnost za uporabo dodatnih diagnostičnih preizkusov, ki so danes strokovni standard na tem področju, se lahko diagnostika na tej ravni zaključi. V nasprotnem primeru se otroka usmeri na terciarno raven, kjer deluje specializiran tim za SAM. Poleg usklajenega delovanja različnih strokovnjakov na področju zdravstva, je za optimalno in celostno obravnavo otrok s SAM ključno povezovanje in sodelovanje s strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja.

Celotno besedilo

Kontakt

Dosegljivi smo ob torkih od 8:30 do 12:30 ure ter ob sredah od 12. do 16. ure na telefonski številki 059 831 179 in na elektronskem naslovu info@instavtizem.org