Knjižnica
Izbrana bibliografija

 • KOVAČ, Jernej, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, KLANČAR, Gašper, BATTELINO, Tadej.

  Rare single nucleotide polymorphisms in the regulatory regions of the superoxide dismutase genes in autism spectrum disorder.

  Autism research, ISSN 1939-3806, 2014, vol. 7, iss. 1, str. 138-144. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aur.1345/abstract, doi: 10.1002/aur.1345. [COBISS.SI-ID 1272236]

 • MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, KRGOVIĆ, Danijela, ZAGRADIŠNIK, Boris, KOKALJ-VOKAČ, Nadja.

  Deletion of the last exon of SHANK3 gene producers of the full Phelan-McDermid phenotype : a case report.

  Gene. [Print ed.], 2013, str. [1-10], doi: 10.1016/j.gene.2013.03.141. [COBISS.SI-ID 721836], [JCR]

 • MACEDONI-LUKŠIČ, Marta.

  Epilepsija in avtizem.

  V: KRŽIŠNIK, Ciril (ur.), BATTELINO, Tadej (ur.). Pediatrična kardiologija, (Izbrana poglavja iz pediatrije, 24). V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2012, str. 116-120. [COBISS.SI-ID 721324]

 • MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja.

  Developing a deeper understanding of autism : connecting knowledge through literature mining.

  autism res. treat., 2011, vol. 2011, 8 str. [COBISS.SI-ID 1916411]

 • MACEDONI-LUKŠIČ, Marta.

  Stopenjska obravnava otrok s spektroavtističnimi motnjami.

  V: KRŽIŠNIK, Ciril (ur.), BATTELINO, Tadej (ur.). Pediatrična hematologija in onkologija, (Izbrana poglavja iz pediatrije, 23). V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2011, str. 311-317. [COBISS.SI-ID 28816601]

 • OPARA, Božidar, BARLE LAKOTA, Andreja, GLOBAČNIK, Bojana, KOBAL GRUM, Darja, KOŠIR, Stanislav, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, ZORC-MAVER, Darja, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, MOLAN, Nives, VOVK ORNIK, Natalija, KLAVŽAR, Karmen, VRŠNIK PERŠE, Tina (ur.).

  Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji.

  Ljubljana: JRZ Pedagoški inštitut, 2010. V, 158 str., ilustr. ISBN 978-961-270-038-6. [COBISS.SI-ID 253494528]

 • MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, GOSAR, David, GREISS-HESS, Laura, ROGERS, Sally J., LEMONS-CHITWOOD, Kerrie, HAGERMAN, Randi.

  Imitation in fragile X syndrome.

  Autism (Lond.), Nov. 2009, vol. 13, issue 6, str. 599-611, doi: 10.1177/1362361309337850. [COBISS.SI-ID 25835481]

 • PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta.

  Literature mining method RaJoLink for uncovering relations between biomedical concepts.

  Journal of biomedical informatics, apr. 2009, vol. 42, no. 2, str. 219-227, ilustr., doi: 10.1016/j.jbi.2008.08.004. [COBISS.SI-ID 929787]

 • MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, JURIŠIĆ, Branka D., ROVŠEK, Matej, MELANŠEK, Vesna, POTOČNIK DAJČMAN, Nataša, BUŽAN, Valerija, COTIČ, Janja, DAVIDOVIČ PRIMOŽIČ, Biserka.

  Smernice za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami.

  Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2009. 143 str., tabele. [COBISS.SI-ID 512036160]

 • MACEDONI-LUKŠIČ, Marta.

  Spekter avtistične motnje.

  V: KRŽIŠNIK, Ciril (ur.), BATTELINO, Tadej (ur.). Novosti v otroški gastroenterologiji, (Izbrana poglavja iz pediatrije, 18). V Ljubljani: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2006, str. 115-126. [COBISS.SI-ID 21307353]

 • Macedoni-Lukšič M, Jereb B, Todorovski L.

  Long-term sequelae in children treated for brain tumors : impairments, disability, and handicap.

  Pediatr. hematol. oncol., 2003, 20, 89-101.