IZOBRAŽEVANJE ZA STROKOVNJAKE

Spoštovani strokovnjaki, v prihodnjem letu organiziramo 20-urno izobraževanje s področja avtizma, s katerim boste vrtčevski in šolski strokovni delavci različnih profilov lahko obogatili svoje dosedanje znanje. Izobraževanje usmerjamo v soočanje s problematiko otrok z avtizmom na področju vzgoje in izobraževanja. Dotaknili se bomo nekaterih najbolj uveljavljenih pristopov za delo z njimi in vas s primeri dobre prakse usmerili k še bolj učinkovitem delu.

Veseli smo, da lahko naše znanje delimo z vami!

Strokovni tim Inštituta za avtizem in sorodne motnjeSkupaj: 20 ur
Ciljna skupina: učitelji in strokovni sodelavci v vrtcih in šolah (vse ravni VIZ)

Glavne informacije:

  • Kotizacija: 230 eur/udeleženec
  • Obseg skupine: do 15 udeležencev
  • Organizacijska izvedba izobraževanja: 5 sklopov po 4 pedagoške ure, dva vikenda (petek, sobota) in en petek
  • Lokacija izobraževanja: Inštitut za avtizem in sorodne motnje (Lj)
  • Čas izvedbe izobraževanja: petki 15.00 – 18.30, sobote 9.00 – 12.30
  • Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
  • Prijava: z imenom in priimkom, izobrazbo in delovnim mestom na info@instavtizem.org (do konca januarja 2018 oz. do zapolnitve prostih mest)


Program izobraževanja

1. SKLOP
09.03.2018 (petek popoldne)
Značilnosti spektroavtistične motnje in delo s starši – 4 pedagoške ure
doc. dr. Marta Macedoni-Lukšič, dr. med.

10.03.2018 (sobota dopoldne)
Razvojnopsihološke značilnosti in igra otrok z avtizmom – 4 pedagoške ure
Tina Rehberger, univ. dipl. psih.

2. SKLOP
16.03.2018 (petek popoldne)
Razvojni pristop k terapevtski obravnavi otrok z avtizmom – 4 pedagoške ure
Tina Rehberger, univ. dipl. psih.

17.3.2018 (sobota dopoldne)
Značilnosti učenja otrok z avtizmom – 4 pedagoške ure
asist. Ana Bezenšek, prof. spec. in reh. ped.

3. SKLOP
23.3.2018 (petek popoldne)
Vedenjski pristop k terapevtski obravnavi otrok z avtizmom – 4 pedagoške ure
asist. Ana Bezenšek, prof. spec. in reh. ped.Vse podrobnejše informacije o izobraževanju boste udeleženci prejeli nekaj dni pred
začetkom izvajanja. Obveščeni boste po elektronski pošti.